CUSTOMER CENTER

 • 070-8277-4480
 • open am11:00 ~ pm 18:00
 • lunch 12:00 ~ 13:00
 • sat.sun.holiday Off
 • BANKING INFO

 • 1005-502-841234
 • 우리은행 / 예금주 : (주)구룸컴퍼니

 • SALE 겨울 팬츠 상품 1
 • 16,000 won
 • SALE 겨울 티셔츠 상품 1
 • 10,000 won
 • SALE 겨울 원피스 상품 3
 • 25,000 won
 • SALE 겨울 아우터 상품 4
 • 73,000 won
 • SALE 겨울 아우터 상품 3
 • 35,000 won
 • SALE 겨울 아우터 상품 2
 • 80,000 won
 • SALE 겨울 아우터 상품 1
 • 58,000 won
 • SALE 겨울 레깅스 상품 2
 • 10,000 won
 • SALE 겨울 레깅스 상품 1
 • 8,000 won
 • SALE 겨울 니트 상품 2
 • 16,000 won
 • SALE 구룸 원피스 상품 2
 • 15,000 won
 • SALE 구룸 원피스 상품 1
 • 20,000 won
 • SALE 구룸 스커트 상품 1
 • 10,000 won
 • SALE 구룸 티셔츠 상품 9
 • 10,000 won
 • SALE 구룸 티셔츠 상품 8
 • 10,000 won
 • SALE 구룸 티셔츠 상품 6
 • 10,000 won
 • SALE 구룸 티셔츠 상품 5
 • 10,000 won
 • SALE 구룸 티셔츠 상품 4
 • 10,000 won
 • SALE 구룸 티셔츠 상품 3
 • 10,000 won
 • SALE 구룸 티셔츠 상품 2
 • 12,000 won
 • SALE 구룸 티셔츠 상품 1
 • 12,000 won
 • SALE 구룸 블라우스 상품 2
 • 20,000 won
 • SALE 구룸 바지상품 2
 • 12,000 won
 • SALE 구룸 바지상품 1
 • 12,000 won
 • SALE 구룸 니트상품 2
 • 10,000 won
 • SALE 구룸 악세사리 상품 3
 • 10,000 won
 • SALE 구룸 악세사리 상품 2
 • 20,000 won
 • SALE 구룸 슈즈상품 16
 • 38,000 won
 • SALE 구룸 슈즈상품 15
 • 40,000 won
 • SALE 구룸 슈즈상품 10
 • 30,000 won
 • SALE 구룸 슈즈상품 9
 • 30,000 won
 • SALE 구룸 슈즈상품 8
 • 25,000 won
 • SALE 구룸 슈즈상품 7
 • 30,000 won
 • SALE 구룸 슈즈상품 5
 • 30,000 won
 • SALE 구룸 슈즈상품 4
 • 25,000 won
 • SALE 구룸 슈즈상품 3
 • 30,000 won
1 2 3 4 5


design by PLUS LAYER